Nieuws

Energielabel per 01-01-2021 verplicht.

Aanvragen Energielabel

Alle energieprestatie-adviseurs behoren per 1 januari 2021 te werken volgens herziene beoordelingsrichtlijnen, wijzigingsbladen en opnameprotocollen.

Samenvattend gaat de wet verwijzen naar BRL9500 (W en U), NTA 8800:2020 nl, en ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 (beschikbaar via NEN en de ISSO-Kennisbank).

  • Per 1 januari 2021 dienen alle certificaathouders te werken volgens de herziene beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen.
  • EnergiePrestatie-adviseurs dienen per 1 januari 2021 gekwalificeerd te zijn om energieprestatie-rapporten op te stellen volgens de herziene beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen. Het energielabel maakt hier onderdeel van uit.
  • Alle Certificerende Instellingen (CI’s) zetten vóór 1 januari 2022 alle bestaande certificaten om naar nieuwe certificaten.

 
Aanleidingen herziening BRL9500
Directe aanleiding van de herziening is de implementatie van nieuwe Europese normen voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. De nieuwe Europese normen hebben geleid tot de ontwikkeling van de rekenmethode NTA 8800 voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw. De definitieve versie, NTA 8800:2020 nl, is op 1 juli 2020 vastgesteld en gepubliceerd.

“NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2).”

Het door de Nederlandse overheid verplicht voorschrijven van NTA 8800, heeft aanzienlijke consequenties voor de berekeningssoftware, opnameprotocollen, gevraagde vakbekwaamheid en de beoordelingsrichtlijn.

Wat is de reden achter deze verandering van de wet- en regelgeving?
Tot 31-12-2020 rekenen we voor nieuwbouw aan een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-norm en bij bestaande bouw aan een Energie-Index (EI). Hieruit komen getalletjes met een niets-zeggende-waarde voor veel mensen. Een energielabel met letters A-G zegt daarentegen wel iets voor de gemiddelde Nederlander.

Per 01-01-2021 komen de BENG-normen, deze worden uitgedrukt in een getal met de grootheid: kWh/m2 per jaar. En een percentage aan hernieuwbare energie welke bij het gebouw wordt opgewekt. De kWh/m2/jaar geeft aan hoeveel energie er met een standaard gebruik in het betreffende gebouw nodig zou zijn om er in te kunnen wonen/werken.

Daarnaast liet de huidige rekenwijze wat te wensen over, nieuwere technische installaties konden bijvoorbeeld niet gemakkelijk worden toegevoegd in de software. Met de komst van de NTA8800 worden de gehele rekenmethode en de software geheel aangepast. Daarbij blijft het mogelijk om in de toekomst nieuwe technische hoogstandjes beter in te passen in de software en daar dus ook een waardering voor te geven in een berekening.

Gebeld worden voor meer informatie?

Of stel direct uw vraag door te mailen naar: info@aanvragen-energielabel.nl.