Nieuws

Uitleg van: R, Rc, U, K en Lambda isolatiewaarden

energielabel aanvragen

De isolatiewaarde van een isolatiemateriaal staat altijd duidelijk aangegeven op het materiaal of op de verpakking. Als u een beter energielabel wilt krijgen voor uw woning, dan gaat u aan de slag met het aanbrengen van isolatie. In de meeste gevallen treft u een getal aan dat staat voor een bepaalde isolatiewaarde. Niet elke soort materiaal geeft eenzelfde soort isolatiewaarde aan.

Soms gaat het om een R-waarde of een Rc-waarde, maar het kan ook gaan om een U-waarde, een K-waarde of een Lambda-waarde. Al deze begrippen kunnen wat verwarrend zijn. Wij vertellen u in dit blog graag meer over deze verschillende soorten isolatiewaarden.

Betekenis van de R-waarde en de Rc-waarde

Het kan zijn dat u een zogenaamde R-waarde aantreft op isolatiemateriaal of de verpakking daarvan. Hoe hoger deze R-waarde is, hoe beter het materiaal isoleert. Deze waarde vertelt u namelijk meer over het isolatievermogen van het betreffende materiaal. De dikte van het materiaal speelt een rol in het bepalen van de R-waarde, welke we vaak zien bij onder meer daken, vloeren, wanden en dubbel glas.

Naast de R-waarde kennen we ook de Rc-waarde, welke van toepassing is bij isolatiemateriaal met meerdere isolerende lagen. Deze verschillende laagjes hebben een versterkend effect op elkaar. Uiteindelijk ontstaat er door de laagjes samen een totale isolatiewaarde en dit wordt aangegeven als een Rc-waarde. Ook hier geldt dat de isolatie beter is naar mate de Rc-waarde hoger ligt.

Betekenis van de U-waarde en de K-waarde

De R-waarde en de Rc-waarde moeten dus zo hoog mogelijk zijn voor een zo goed mogelijke isolatie. Voor de U-waarde en de K-waarde geldt dat deze juist zo laag mogelijk moeten zijn voor een zo goed mogelijke isolatie. De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er ontsnapt. Dit wordt berekend per vierkante meter per seconde, per constructiedeel. Een hoge U-waarde betekent dus dat er een grotere hoeveelheid warmte kan ontsnappen.

De K-waarde wordt toegepast om aan te geven wat de totale isolatiewaarde van een huis is. Een isolatiebedrijf berekent deze K-waarde. In de praktijk geldt dat de K-waarde zo laag mogelijk moet zijn.

Betekenis van de Lambda-waarde

Tot slot kennen we ook nog de Lambda-waarde. Deze geeft weer hoe goed een materiaal in staat is om warmte te geleiden. Een hoge Lambda-waarde geeft aan dat er relatief veel warmte verloren kan gaan door het betreffende materiaal. Een lage Lambda-waarde is dus beter. Staat de isolatiewaarde aangegeven als Lambda waarde? Dan ziet u dit aan het teken: ‘λ’. Dit is het Griekse symbool voor de letter L.

Beter isoleren om het energielabel te verbeteren

Een goed geïsoleerde woning krijgt een beter energielabel dan een relatief slecht geïsoleerde woning. Een beter energielabel verhoogt de woningwaarde en verkort de verkooptijd. Het geeft immers aan dat de energiekosten lager liggen en het wooncomfort hoger.

Heeft u uw woning optimaal geïsoleerd en wilt u de woning verkopen? Dan is het verplicht in een nieuw energielabel aan te vragen. Hierdoor kunt u ons aanvraagformulier gebruiken. Wij voorzien uw woning graag van een nieuw energielabel. Wilt u eerst meer informatie of een persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Gebeld worden voor meer informatie?

Of stel direct uw vraag door te mailen naar: info@aanvragen-energielabel.nl.